Konferencja „System gospodarowania odpadami komunalnymi w pytaniach i odpowiedziach"

Ustawa o zachowaniu i czystości w gminach nakłada na gminy obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na swoim terenie. Najpóźniej do końca grudnia 2012 roku samorządy są zobligowane do opracowania stosownych uchwał, które do połowy 2013 roku muszą wejść w życie. Większość samorządowców twierdzi, iż zmiany są potrzebne lecz wprowadzenie ich w życie wydaje się problematyczne i skomplikowane. Jak opracować stosowne uchwały, które będą zgodne z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami? Jak oszacować koszty? Która z metod ustalania opłat jest najodpowiedniejsza do konkretnej gminy? W oparciu o liczbę mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość? Na podstawie powierzchni danego lokalu mieszkalnego? Czy według ilości zużytej wody z danej nieruchomości?

 

Reklama

Konferencja jest okazją do uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania i przełożenia ich na obszar Państwa pracy. Prelekcje o charakterze teoretycznym poparte zostaną wystąpieniem burmistrza Pszczyny ukazującym kulisy wprowadzenia po referendum w 2008 roku podatku śmieciowego. W Pszczynie kończy się właśnie umowa, która była zawarta na 4 lata i zostały już podjęte działania w celu organizacji drugiego przetargu na wyłonienie firmy odbierającej odpady. Znacząco zwiększyła się tam liczba odbieranych odpadów. Do tej pory stawka za odpady ustalona była na poziomie 6,66 zł (razem z kosztami administracyjnymi).

Wiedza zdobyta podczas konferencji może przyczynić się do bardziej efektywnego przebiegu procesu wdrożenia podatku śmieciowego w Państwa gminie.

 

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy przedstawicieli komórek organizacyjnych urzędów gmin i powiatów; pracowników jednostek organizacyjnych gminy realizujących zadania z zakresu gospodarki odpadami, ochrony środowiska i zamówień publicznych; przedstawicieli spółek odbierających, segregujących i utylizujących odpady.

 

Jeśli mają Państwo pytanie – problem dot. systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Państwa gminie, prosimy o przesłanie go na adres e-mail: office@dendros.pl lub faksem pod nr 61 624 40 54. Zostanie ono omówione podczas konferencji w panelu dyskusyjnym.

 

Zgłoszenia przyjmowane są max do 11.09.2012. Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń.

Program oraz formularz zgłoszenia dostępne na stronie: www.dendros.pl. kontakt: tel.61 307 40 53 lub szkolenia@dendros.pl.

 

Konferencja towarzyszyć będzie trwającym w dniach 27–29 września 2012 roku Targom Ochrony Środowiska EcoEXPO 2012

Przeczytaj również
zobacz więcej