Zieleń w mieście


Zieleń w mieście


Zieleń w mieście

Termin: 11.10.2012 oraz 18.10.2012

Miejsce Poznań


Reklama

Zieleń w mieście wymaga wiele pracy i zaangażowania. Działania związane z nasadzeniami, pielęgnacją czy usuwaniem drzew i krzewów często wiążą się ze skomplikowanym procesem administracyjno-prawnym, ale również szeregiem działań w terenie. Jedną z podstawowych umiejętności osób pracujących w branży zielonej powinno być rozpoznawanie drzew i krzewów, również w stanie spoczynku. Brak tych podstawowych kwalifikacji powoduję niebezpieczeństwo podjęcia złych decyzji, co w konsekwencji może przyczynić się do złego zarządzania zielenią w mieście i pogorszenia krajobrazu terenów zielonych.


Cel warsztatów:

- przekazanie najważniejszych kryteriów do rozpoznawania drzew, dzięki którym wykonywana praca w zieleni miejskiej będzie bardziej efektywna,

- usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z zakresu cech fizjologicznych drzew (pokrój, kora, budowa pędu, liści, pąków),

- próba odpowiedzi między innymi na pytania: wg jakich kryteriów zaliczyć drzewo do pomników przyrody? Które z drzew w mieście należą do inwazyjnych? Jak rozpoznać drzewa uszkodzone z powodu zasolenia, suszy, zanieczyszczenia lub innych niekorzystnych warunków siedliskowych?

Warsztaty skierowane są do osób zajmujących się tematyką związaną z zielenią w mieście, przedstawicieli jednostek samorządowych, zakładów komunalnych, pracowników firm zajmujących się utrzymaniem, pielęgnacją i inwentaryzacją zieleni oraz wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką.


Szkolenie poprowadzi: dr Mariusz Gałka – Zakład Biogeografii I Paleoekologii Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Autor dwóch książek, kilkudziesięciu publikacji, uczestnik kilku staży zagranicznych. Współpracujący z uniwersytetami w Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Łotwy. W pracy naukowej zajmujący się aspektami biogeografii i geobotaniki.


Zgłoszenia przyjmowane są do 28.09.2012. Ilość miejsc ograniczona ze względu na charakter zajęć praktycznych typu workshop (max 25 osób).


SZKOLENIA FINANSOWANA PRZYNAJMNIEJ W 70% ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ZWOLNIONE Z VAT (Art. 43 ust.1 pkt 29 Ust. o vat) WÓWCZAS CENA NETTO= CENA BRUTTO


Podczas szkolenia istnieje możliwość wykupienia następujących form promocji:
- stoiska promocyjnego – liczba ograniczona - obowiązuje kolejność zgłoszeń
- reklamy w materiałach warsztatowych
- rozdania folderów


więcej informacji pod numerem 61 307 40 53 lub promocja@dendros.pl

Przeczytaj również
zobacz więcej